Haddis Akbari

doktorand i civilrätt vid Juridiska institutionen, Doktorander

E-post:
Haddis.Akbari[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 6856
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Haddis Akbari är sedan februari 2016 doktorand i civilrätt, vid Juridiska fakulteten på Uppsala universitet. Forskningen faller inom Haddis forskningsuppdrag som industridoktorand vid Lantmäteriet och bedrivs i samarbete med Fastighetsvetenskapliga avdelningen vid Tekniska högskolan på Lund universitet. Avhandlingsämnet rör: Ett ändamålsenligt och effektivt system för överlåtelse av fast egendom - vilka krav bör ställas på överlåtelseprocessen.
Handledare är Erika P. Björkdahl.

Haddis Akbari var innan sin doktorandtjänstgöring inskrivningsjurist vid Fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet. I sin roll som inskrivningsjurist skulle Haddis hantera juridiskt komplicerade ärenden och fungera som stöd och rådgivare inom inskrivningsverksamhetens arbete. Haddis var även en del av myndighetens författningsutvecklinggrupp, vilken har i uppdrag att löpande utvärdera gällande författningars påverkan på inskrivningsverksamheten samt lägga fram förslag på förbättringar i regelverket för berörda departement. Haddis har tidigare arbetat med bland annat immaterialrätt.

Forskning

Forskningsämne:
Ett ändamålsenligt och effektivt system för överlåtelse av fast egendom - vilka krav bör ställas på överlåtelseprocessen?

Forskningsbeskrivning:
Forskningen som Haddis Akbari bedriver är tvärvetenskaplig och faller främst inom områdena juridik och ekonomi. Forskningen går delvis ut på att bland annat analysera vilka behov för överlåtelse av fast egendom (och rättigheter knutna till överlåtelserna) som finns i samhället idag och inom en rimlig framtid, delvis att analysera vilka krav som bör ställas på överlåtelseprocessen i ett modernt samhälle. Regleringen kring överlåtelse av fast egendom står i fokus och ett rättsekonomiskt perspektiv anläggs i forskningen.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.