Angelika Holm

administratör vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för planering och ledningsstöd

E-post:
angelika.holm[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 4086
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Intern kommunikatör och administrativt ledningsstöd

ARBETSPLATS:
Carolina Rediviva, plan 6. I korridoren mellan lunchrummet och Linnérummet.

System:
UUB Wiki
Medarbetarportalen (MP)
Diariet (W3D3)

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.