Anna Frost

Doktorand vid Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära

E-post:
anna.frost[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5806
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Forskarstudent med fokus på designoptimering av linjärgeneratorer för vågkraft. Lade fram min licentiatavhandling i maj 2019 och planerar att disputera 2022. Var ordförande 2018/19 respektive vice ordförande 2017/18 i teknisk-naturvetenskapliga doktorandrådet (TNDR). Satt som doktorandrepresentant i teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden från 1 juli 2017 till 30 juni 2019. Sitter som doktorandrepresentant i institutionsstyrelsen för institutionen för elektroteknik sedan 1 januari 2020.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.