Marika Håkanson

Projektadministratör vid Institutionen för nordiska språk, Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

E-post:
marika.hakanson[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 5985
Mobiltelefon:
070-1679502
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3 H, hus 9, plan 1
Uppsala universitet, Nordiska språk
Postadress:
Institutionen för nordiska språk, NP, Box 527
751 20 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Marika Håkanson
Senast uppdaterad: 2021-03-09