Linda Pfister

Doktorand vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
linda.pfister[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 1291
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3L, hus 16 plan 2
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är intresserad av språkets förmåga att (åter)skapa sociala sammanhang och hur språkbrukaren aktivt handlar genom språket. I synnerhet intresserar jag mig för brukstexter som rör och tilltalar flyktingbarn och hur dessa genom sin språkliga utformning blir till redskap för att upprätta olika relationer till sina mottagare.

Jag har en utbildningsbakgrund inom svenska och tyska språket och läst till lärare i mitt hemland Tyskland.

Nyckelord: systemic functional grammar discourse analysis legal linguistics structuring legal theory refugee law

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Linda Pfister
Senast uppdaterad: 0026-03-09