Jithin James Marattukalam

doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialfysik

E-post:
jithin.marattukalam[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Nyckelord: selective laser melting bulk metallic glasses alloy development additive manufacturing single crystal growth

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jithin James Marattukalam
Senast uppdaterad: 2021-03-09