Jithin James Marattukalam

doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialfysik

E-post:
jithin.marattukalam[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Nyckelord: selective laser melting bulk metallic glasses alloy development additive manufacturing single crystal growth

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jithin James Marattukalam