Daniel Nordholm

universitetslektor vid Avdelningen för rektorsutbildning

E-post:
daniel.nordholm[AT-tecken]rut.uu.se
Besöksadress:
Von Kraemers Allé 1
Postadress:
Box 2136
750 02 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Lektor i pedagogik. Huvudsakliga forskningsintressen rör organisation, institution, ledarskap, skolutveckling och styrning. Avhandlingen, Organising for School Improvement at the Middle Tier. Studies on Temporary Organisation, publicerades i november år 2015 vid Göteborgs universitet. Utbildar mestadels på rektorsprogrammet och kurser som behandlar ledning och organisationsutveckling. Tillhör forskningsgruppen REL (Research on Educational Leadership).

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.