Svante Monie

doktorand vid Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik och byggd miljö

E-post:
svante.monie[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 2230
Mobiltelefon:
070-1679294
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.