Åsa Grauman

doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

E-post:
asa.grauman[AT-tecken]crb.uu.se
Telefon:
018-471 6244
Besöksadress:
BMC, Box 564, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Nyckelord: prevention risk perception health promotion public health and development cardiovascular diseases preference studies health examinations

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.