Sara Laginder

Projektledare vid Avdelningen för internationalisering, Enheten för internationell mobilitet

E-post:
sara.laginder[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 1906
Mobiltelefon:
072-9999008
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Institutionell Erasmus koordinator (Erasmusansvarig Uppsala universitet).

Övergripande ansvar för det inomeuropeiska Erasmusprogrammet, KA103, ansvarar för stipendieutbetalningar inom Erasmus KA103. Arbetar främst med personalfortbildning utomlands samt Erasmuspraktik. Kontaktperson Nordlysnätverket (finansierat via Nordplus) och Academic Exchange and Mobility Working Group inom Coimbragruppen. Har en rådgivande och stödjande roll till alla som har/funderar på upprätta Erasmusavtal.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.