Sara Laginder

internationell handläggare vid Avdelningen för internationalisering, Enheten för internationell mobilitet

E-post:
sara.laginder[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 1906
Mobiltelefon:
072-9999008
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Institutionell Erasmus koordinator (Erasmusansvarig Uppsala universitet). Övergripande ansvar för det inomeuropeiska Erasmusprogrammet, KA103, arbetar främst med personalfortbildning utomlands (både inom och utom Europa) samt Erasmuspraktik. Kontaktperson Nordlysnätverket (finansierat via Nordplus) och Academic Exchange and Mobility Working Group inom Coimbragruppen.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.