Sara Laginder

Projektledare vid Avdelningen för internationalisering, Enheten för internationell mobilitet

E-post:
sara.laginder[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 1906
Mobiltelefon:
072-9999008
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Erasmusansvarig Uppsala universitet

Övergripande ansvar för det inomeuropeiska Erasmusprogrammet, KA103, ansvarar för budget och stipendieutbetalningar inom Erasmus KA103. Har en rådgivande och stödjande roll till alla som har/funderar på upprätta Erasmusavtal. Arbetar med lärarutbyten, personalfortbildning utomlands samt Erasmuspraktik. Kontaktperson Academic Exchange and Mobility Working Group inom Coimbragruppen.

erasmus@uu.se

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sara Laginder
Senast uppdaterad: 2021-03-09