Andrea Sperduti

doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
Andrea.Sperduti[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Andrea is a PhD student at the Department of Physics and Astronomy, in the Applied Nuclear Physics division. Andrea gained a Bachelor's and Master’s Degree in Physics at the University of Rome Tor Vergata. His research work is focused on experimental and modelling work of neutron diagnostics and fast ion physics on nuclear fusion devices such as MAST-U, JET, DTT, ITER and DEMO.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Andrea Sperduti
Senast uppdaterad: 2021-03-09