Klara Lahne

Associerad forskningsassistent vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Barnneurologi/Barnonkologi

E-post:
klara.lahne[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA
Tillgänglig:
Barnhälsovården, Muninhuset

Akademiska meriter: Läkare

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.