Annette Berger

hr-generalist vid Institutionen för ekologi och genetik

E-post:
annette.berger[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 2655
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC
Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala

hr-generalist vid Lagerträdet

Telefon:
018-471 2655
Postadress:
Norbyvägen 18D
752 36 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.