Camilla Dann

administratör vid Institutionen för kemi - Ångström, Verksamhetsstöd

E-post:
camilla.dann[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3794
Mobiltelefon:
070-1679846
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 523
751 20 Uppsala

Kort presentation

Administratör för forskarskolan, SwedNess.
Assistent till Kristina Edström
Sekreterare till institutionsstyrelsen
Ansvarig för Strukturkemis leverantör- och kundfakturor.
Ansvarig för Stödets, BATTERY 2030+ samt SwedNess leverantör- och kundfakturor.
Ansvarig för institutionens diarieföring och arkivering.
Hjälp vid inköp och direktupphandling på institutionen.
Eventplanering

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.