Camilla Dann

Administrativ koordinator vid Institutionen för kemi - Ångström, Verksamhetsstöd

E-post:
camilla.dann[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3794
Mobiltelefon:
070-1679846
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 523
751 20 Uppsala

Kort presentation

Ansvarig administratör för forskarskolan, SwedNess.
Ansvarig administratör för BASE Batteries Sweden
Projektadministratör för BATTERY 2030+ initiativet
Assistent till Kristina Edström
Sekreterare till institutionsstyrelsen
Ansvarig för BATTERY 2030+ samt SwedNess leverantör- och kundfakturor.
Hjälp vid inköp och direktupphandling på institutionen.
Eventplanering

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Camilla Dann
Senast uppdaterad: 2021-03-09