Anna Hallberg

forskningsassistent vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

E-post:
anna.hallberg[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6570
Besöksadress:
BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Forskningsassistent vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

Besöksadress:
BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Arbetar i gruppens olika projekt och ansvarar för viss administration av forskargruppsmöten, hemsidan mm. Statsvetare med intresse för hälso- och sjukvård och styrning.

https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna Hallberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09