Kristian Sandbekk Norsted

doktorand vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Kulturantropologi; Anknutna

E-post:
kristian.norsted[AT-tecken]antro.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 631
751 26 Uppsala

Nyckelord: vulnerability feminism nordic culture gender equality

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09