Olivia Tolan

patentingenjör vid Uppsala universitet Innovation (UU Innovation)

E-post:
olivia.tolan[AT-tecken]uuinnovation.uu.se
Telefon:
018-471 7296
Besöksadress:
Innovation Hub Uppsala
Dag Hammarskjölds väg 38
Postadress:
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

Kort presentation

UU Innovation erbjuder ett brett stöd för nyttiggörande som bland annat inkluderar kommersialisering, samverkan med externa parter, hantering av immateriella tillgångar och kompetensutveckling.

Som IP-rådgivare på UU Innovation drar jag nytta av min erfarenhet från industri och byråer i USA, Storbritannien och Schweiz såväl som Sverige för att stötta forskare och studenter med immaterialrättsliga frågor.

Besök gärna vår hemsida och följ oss på sociala medier!

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Olivia Tolan