Olivia Tolan

patentingenjör vid Uppsala universitet Innovation (UU Innovation)

E-post:
olivia.tolan[AT-tecken]uuinnovation.uu.se
Telefon:
018-471 7296
Besöksadress:
Innovation Hub Uppsala
Dag Hammarskjölds väg 38
Postadress:
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

Mina kurser

Biografi

UU Innovation hjälper forskare och studenter på Uppsala universitet att kommersialisera sina forskningsresultat och affärsidéer samt utveckla kontakter och samarbeten med företag, offentliga och ideella organisationer.

Som IP-rådgivare drar jag nytta av min erfarenhet från industri och byråer i USA, Storbritannien och Schweiz såväl som Sverige för att stötta forskare och studenter med immaterialrättsliga frågor.

Besök gärna vår hemsida och följ oss på LinkedIn och Twitter.

UU Innovation - får samarbeten att växa, idéer att bli verklighet.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.