Sebastian Cardoch

Doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Molekyl- och kondenserade materiens fysik

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

studentmedarbetare vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori

E-post:
sebastian.cardoch[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.