Marc Landeman

doktorand i civilrätt vid Juridiska institutionen, Doktorander

E-post:
marc.landeman[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 7998
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag forskar inom området för expropriationsrätt, särskilt om ersättningsfrågor vid tvångsingrepp på fastigheter. Även frågor rörande förändrad markanvändning, värdeförändring vid infrastrukturutbyggnad och äganderätt ligger inom ramen för mitt forskningsintresse.

Jag undervisar inom följande huvudområden:

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Plan- och bygglagen
Expropriationsrätt
Ersättning vid expropriation och vinstfördelning

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Marc Landeman
Senast uppdaterad: 2021-03-09