Leslie Solorzano

1:e Forskningsing vid Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion

E-post:
leslie.solorzano[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 3464
Besöksadress:
Rum POL 2103 ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Personal sida: lesliemachine.se/

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Leslie Solorzano
Senast uppdaterad: 2021-03-09