Lise Eriksson

Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH); Internationell kvinno- och mödrahälsovård och migration

E-post:
lise.eriksson[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

universitetslektor vid Sociologiska institutionen, Affilierade

Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Lise Eriksson forskar om reproduktion, sociala normer och värderingar. Hon är forskare i det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet MigraMed (VR, Forte) som analyserar värdekonflikter i vården gällande reproduktion, migration och sociala normer.

Akademiska meriter: Docent i religionssociologi, Uppsala universitet (2018); Politices doktor, sociologi, Åbo Akademi (2012).

Forskningsområden:
Assisterad befruktning, surrogatmoderskap, hälsa, familj, reproduktion, migration, religion.

Mina kurser

Biografi

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Docent Lise Eriksson (PhD) is a Senior Lecturer in Sociology at Uppsala University. Before joining the Department of Sociology, she was a postdoctoral researcher in Sociology at Åbo Akademi University, Finland. She was a visiting researcher at The Uppsala Religion and Society Research Centre (CRS) at Uppsala University 2016-2018, and member of the centre of excellence The Impact of Religion: Challences for Society, Law and Democracy. Her research interests include surrogacy, assisted reproductive technologies, kinship, gender, health and intersections between biopolitics and religion.

Eriksson’s postdoctoral project on surrogacy in the Nordic countries is funded by the Academy of Finland, the Ella and Georg Ehrnrooth Foundation and Jubileumsfonden vid Åbo Akademi (2014–2019). This comparative project studies how surrogacy has been debated in media and in politics in Finland and Norway, and also includes interviews with Finnish surrogate mothers and intended parents. Eriksson obtained a PhD at Åbo Akademi University in 2012. The dissertation analyses debates on assisted reproduction in the Parliament of Finland. During the academic year 2013–2014 she was a postdoctoral fellow at the Department of Interdisciplinary Studies of Culture at NTNU, Trondheim, Norway, where she participated in the research group Biopolitics and Biotechnology.

List of publications available at Åbo Akademi University.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.