Parviz Kafcheh

Gästforskare vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
parviz.kafcheh[AT-tecken]fek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, entrance C
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Gästforskare vid Företagsekonomiska institutionen

Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, entrance C
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Gästforskare vid Företagsekonomiska institutionen

Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, entrance C
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Gästforskare vid Företagsekonomiska institutionen

Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, entrance C
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Affilierad Gästforskare vid Företagsekonomiska institutionen

Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, entrance C
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Jag har avslutat min grundutbildning i Sanandaj (centrum av Kurdistan-provinsen i västra Iran) från 1981 till 1993. Jag avslutade grund- och doktorandstudier vid Shahid Beheshti University of Tehran i företagsekonomi från 1994 till 2009. Mina stora studier är Business Administrering. Den mindreåriga på magistern var ekonomisk ledning och vid doktorandstudierna var det affärspolitiskt skapande (Strategic Management).

Sedan september 2009, som fakultetsmedlem, började jag mitt arbete vid universitetet i Kurdistan i Sanandaj, vid institutionen för företagsekonomi och har utfört några administrativa uppgifter vid UOK som chef för avdelningen för företagsekonomi och chef för budgetering och Organisation av universitetet.

Som gästforskare är jag affärsstudier vid Uppsala universitet sedan juli 2019.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.