Maria Håkansson Ramberg

Doktorand i tyska vid Institutionen för moderna språk, Tyska

E-post:
maria.ramberg[AT-tecken]moderna.uu.se
Telefon:
018-471 1550
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
maria.ramberg[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Jag är doktorand i tyska, inriktning språkvetenskap, inom forskarskolan i ämnesdidaktik, Uppsala Research School in Subject Education, UpRiSE, vid Uppsala universitet. Inom ramen för mitt avhandlingsarbete undersöker jag validitet vid bedömning av gymnasieelevers textproduktion på tyska ur ett bedömningsteoretiskt perspektiv.

Jag undervisar kurser i tysk språkvetenskap, språkdidaktik samt betyg och bedömning. Medlem i forskningsnätverken Språk & Lärande och SCOD vid Uppsala universitet.

Nyckelord: språkinlärning uppgiftskonstruktion tysk språkvetenskap undervisning och bedömning av främmande språk i svensk skolkontext gers (cefr)

Jag har flerårig undervisningserfarenhet av läraryrket – från såväl ungdomsskolan som från universitetsnivå. Under senare år har jag regelbundet medverkat i olika fortbildningssammanhang rörande språkundervisning och bedömning, bl. a. som föreläsare för verksamma lärare och vid utvecklandet av fortbildningsmaterial för Skolverket (den muntliga och skriftliga modulen inom Språksprånget).

Jag är fil. lic. i tyska med didaktisk inriktning från Linnéuniversitetet. I min licentiatuppsats från 2016 undersöker jag genom intervjuer med gymnasielärare och analyser av elevtexter bedömningen av skriftlig produktion från det nationella provmaterialet i tyska för gymnasiet.

Inom ramen för mitt avhandlingsarbete undersöker jag aspekter av validitet vid bedömning av gymnasieelevers textproduktion på tyska ur ett bedömningsteoretiskt perspektiv. Studien handlar om i vilken grad resultatet av en bedömning av elevtexter i en svensk skolkontext är valid och tillförlitlig, bl.a. i relation till en språknivå enligt den europeiska referensramen, GERS. Mina handledare är professor Frank Thomas Grub (Uppsala universitet) och professor em. Gudrun Erickson (Göteborgs universitet).

Mina forskningsintressen rör framför allt skolforskning, särskilt språkdidaktik, språkinlärning och bedömning.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maria Håkansson Ramberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09