Lars Edstedt

doktorand i processrätt vid Juridiska institutionen, Doktorander

E-post:
Lars.Edstedt[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2698
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Bakgrund etc.

Född 1981

Filosofie magisterexamen 2006, Umeå universitet

Juristexamen 2012, Umeå universitet

Tingsnotarie 2012-2014, Stockholms tingsrätt

Hovrättsfiskal 2014-2015, Svea hovrätt

Tingsfiskal 2015-2016, Uppsala tingsrätt (tjänstledig)

Interna uppdrag

Ordförande, Humanistisk-Samhällsvetenskapliga doktorandutskottet (HSDU), 2017/2018

Ledamot, Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, 2017/2018

Ledamot, Nämnden för utredning av oredlighet i forskning vid Uppsala universitet 2017-

Suppleant, Doktorandnämnden, 2017/2018

Suppleant, Juridiska doktorandrådet, 2017/2018

Undervisning

Jag undervisar främst i processrätt på Juristprogrammets termin 4.

Forskning

Jag är anställd som doktorand i processrätt sedan den 1 september 2016. Avhandlingsprojektet har den preliminära titeln "Straffprocessföremålet" och handlar om ramen för domstolens prövning i brottmål.

Huvudhandledare: Professor Torbjörn Andersson

Biträdande handledare: Jur. dr Erik Svensson

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.