Karin Franzen Boger

Adjungerad universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
karin.franzen.boger[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Jag arbetar som provkonstruktör vid enheten för nationella proven i geografi för åk 9 på institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier i Blåsenhus. I mitt arbete ingår att konstruera, granska och analysera provfrågor inom ämnet geografi.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.