Linnea Byberger

Administrativ assistent vid Avdelningen för internationalisering, Enheten för internationell mobilitet

E-post:
linnea.byberger[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 2293
Mobiltelefon:
072-9999293
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09