Robin Samuelsson

timlärare vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Fysikens didaktik

E-post:
robin.samuelsson[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3544072-9999374
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Jag har en bakgrund som gymnasielärare i kemi och matematik och var som student med och grundade lärarnas naturvetenskapliga förening (LärNat) vid Uppsala universitet. Innan dess studerade jag även vid institutionen för Freds- och konfliktforskning och var där med och grundade ICRG för att organisera kandidatstudenter vid institutionen. Grundtanken med LärNat (och även ICRG) var att föreningen (numera sektionsförening hos studentkåren) skulle fungera som en plattform för gemenskap och samarbeten mellan lärarstudenter inom de naturvetenskapliga ämnena (lärarstudenter studerandes på TekNat-fakulteten). Mitt intresse för utbildningsfrågor inom lärarprogrammet, mer specifikt det som ges vid ämnesinstitutionerna som ämnesdidaktisk undervisning, samt ett tidigare arbete inom kemididaktik, motiverade mig att söka en doktorandtjänst inom ämnesdidaktik på TekNat.

Bland mina tidigare studentuppdrag kan bl.a. följande nämnas:

Grundare och utbildningsansvarig för LärNat

Programrepresentant i programrådet för ämneslärarprogrammet

Studentrepresentant i NUN (Naturvetenskapliga utbildningsnämnden)

Doktorandrepresentant i TNDR (doktorandrådet på TekNat)

I övrigt har jag även jobbat med stipendier genom min position som ordförande för Uppsalas stipendiekonvent.

Min forskning handlar om lärande och undervisning i termodynamik. Pågående studier utforskar om och hur värmekameror kan användas som stöd för att lära sig mer om värmerelaterade fenomen i laborativ praktik, samt hur studenters resonemang kring faser och fasövergångar kan förklaras genom kognitiva resurser såsom exemplar och fenomenologiska primitiver (p-prims).

Som forskare är jag även en del av forskarskolan i ämnesdidaktik vid Uppsala universitet (UpRiSE).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Robin Samuelsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09