Niklas Bremberg

forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Affilierade

E-post:
niklas.bremberg[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3379
Besöksadress:
Gamla Torget 6
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Nyckelord: political science international relations european union north africa europe security studies

Mina kurser

Forskning

Min forskning ligger i skärningspunkten mellan internationell relationer och europeisk politik, med särskilt fokus på den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa efter det kalla krigets slut. Mina forskningsintressen innefattar också teori och metod inom studiet av internationell politik och säkerhet, Spanien och Marockos utrikes- och säkerhetspolitik samt EU:s relationer till länderna i Nordafrika. Den senaste tiden har jag fördjupat min forskning kring praktiker inom internationell politik samt de teoretiska och metodologiska möjligheter och utmaningar som praktik-nära forskning ställs inför. Ytterligare ett spår i min forskning berör kopplingen mellan klimatförändringar och säkerhet och inom ramen för ett UD-finansierat forskningsprojekt har jag studerat EU:s politik på detta område.

Monografi

Niklas Bremberg (2016) Diplomacy and Security Community-Building: EU and crisis management in the Western Mediterranean, London: Routledge

Peer-review artiklar

Federica Bicchi & Niklas Bremberg (2016) “European diplomatic practices: contemporary challenges and innovative approaches” European Security, 25:4,

Niklas Bremberg (2016) “Making sense of the EU’s response to the Arab spring: Foreign policy practice at times of crisis”, European Security, 25:4,

Niklas Bremberg (2015) “The EU as security community-building institution: venues, networks and cooperative security practices”, Journal of Common Market Studies, 53:3, pp.674-694

Niklas Bremberg (2010) “Security, governance and community: exploring issue-level dynamics in Euro-Mediterranean Civil Protection”, Mediterranean Politics, 15:2, pp.169-188

Niklas Bremberg & Malena Britz (2009) “Uncovering the diverging institutional logics of EU civil protection”, Cooperation and Conflict, 44:3, pp.288-308

Niklas Bremberg (2007) “Between a Rock and a Hard Place: Euro-Mediterranean Security Revisited”, Mediterranean Politics, 12:1, pp.1-16

Avhandling

Niklas Bremberg (2012) Exploring the Dynamics of Security Community-Building in the Post-Cold War Era: Spain, Morocco and the European Union, Stockholm Studies in Politics, no.145

Bokkapitel

Niklas Bremberg (forthcoming) ”Do regional organizations contribute to security? Perspectives on Euro-Mediterranean cooperation” in: Gillespie, R & Volpi, F. (eds.) Routledge Handbook on Mediterranean Politics London: Routledge

Niklas Bremberg & Malena Britz (forthcoming) ”Neighbourhood policies in the Mediterranean” in: Sperling, J. & Economides, S. (eds.) The EU’s security strategies London: Routledge

Åsne Aarstad & Niklas Bremberg (forthcoming) ”The study of the ENP through the lens of critical theory” in: Schumacher, T. et al. (eds.) Routledge Handbook of the European Neighbourhood Policy London: Routledge

Niklas Bremberg & Pernille Rieker (2016) “Security Community-Building in Times of Crisis: Morocco, the ENP, and Practices of Mutual Responsiveness” in: Rieker, P. (ed.) Security Communities and External Governance Houndmills: Palgrave

Niklas Bremberg (2012) “Security, governance and community: exploring issue-level dynamics in Euro-Mediterranean Civil Protection” in: Barbé, E. & A. Herranz (eds.) The Challenge of Differentiation in Euro-Mediterranean Relations: Flexible Regional Cooperation or Fragmentation? London: Routledge

Andra vetenskapliga arbeten

Stefan Borg & Niklas Bremberg (forthcoming) “Powerless Europe?”, Global Affairs, vol.2, no.4, pp.

Idris Ahmedi & Niklas Bremberg (2016) “Teori: varför en eklektisk ansats är att föredra i samhällsvetenskaplig forskning” i: Niklas Bremberg, Arita Holmberg & Linus Hagström (red.) Att forska: roller och praktiker inom samhällsvetenskapen, Stockholm: Carlssons förlag

Malin Mobjörk, Maria-Therese Gustafsson, Hannes Sonnsjö, Sebastian van Baalen, Lisa Maria Dellmuth & Niklas Bremberg (2016) Climate-related security risks: Towards an integrated approach Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute

Hannes Sonnsjö & Niklas Bremberg (2016) Climate change in an EU security context: the case of the European External Action Service Stockholm: Stockholms universitet.

Niklas Bremberg (2016) “EU och den europeiska säkerhetsgemenskapen: historisk tillbakablick och samtida utmaningar” i: Michalski, A. et al. (red.) Europaperspektiv 2016 Stockholm: Santérus förlag

Sebastian van Baalen, Niklas Bremberg, Lisa Dellmuth, Maria-Therese Gustafsson, Malin Mobjörk & Hannes Sonnsjö (2015) Climate change and security: Security risks and the role of multilateral organisations, Stockholm: Stockholms universitet

Niklas Bremberg & Pernille Rieker (2014) “The ENP as an instrument for building a security community: the case of Morocco” NUPI Working Paper 835

Niklas Bremberg (2010) “Wither Europa Irredenta? Norms in International Politics”, International Studies Review, 12:3, pp.476-478

Niklas Bremberg (2010) “La política exterior española hacia el Magreb: Actores e intereses” [Spanish Foreign Policy toward the Maghreb: Actors and interests], The Journal of North African Studies, 15:1, pp.135–137

Niklas Bremberg, Ahmed Driss, Jakob Horst, Eduard Soler i Lecha & Isabelle Werenfels (2009) “Flexible Multilateralism: Unlimited Opportunities? The Case of Civil Protection in the Mediterranean” EuroMeSCo Papers, no.80

Niklas Bremberg (2006) “Clash of Expectations? EU, Spain and Maghreb in the Mediterranean security region(s)”, Studies in Security, no.2, Stockholm: Swedish National Defence College

Läromedel (bok)

Linus Hagström, Niklas Bremberg & Arita Holmberg (red.) (2016) Att forska: roller och praktiker inom samhällsvetenskapen, Stockholm: Carlssons förlag

Populärvetenskapliga artiklar

Niklas Bremberg (2015) “Spanien kan stå inför genomgripande politisk förändring” Internationella Studier, 2015:3, s.52-56

Niklas Bremberg (2014) “Frihet för pengarnas skull?” Internationella Studier, 2014:1, s.54-58

Niklas Bremberg (2013) “EU och den arabiska våren” Internationella Studier, 2013:2, s.58-60

Niklas Bremberg (2012) “EU: lösning eller problem” Internationella Studier, 2012:4, s.28-31

Niklas Bremberg (2008) “Från Barcelonaprocess till Medelhavsunion – och tillbaka igen? Internationella Studier, 2008:2, s.12-19

Niklas Bremberg (2006) “Quo Vadis, Hispania?”, Internationella Studier, 2006:2, s.21-26

Niklas Bremberg (2004) “Spaniens återkomst till Europa”, Internationella Studier, 2004:4, s.8-13

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.