Hugo Olivares Espinosa

forskare vid Institutionen för geovetenskaper, Vindenergi

E-post:
hugo.olivares[AT-tecken]geo.uu.se
Telefon:
018-471 8363
Mobiltelefon:
070-1679938
Fax:
0498-108363
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 VISBY
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 VISBY

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09