Björn Landeke-Wilsmark

doktorand vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets elektronik

E-post:
bjorn.landeke.wilsmark[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3045
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.