Andreas Backlund

personalstrateg vid Institutet för språk och folkminnen, Avdelningen för planering och samordning

E-post:
andreas.backlund[AT-tecken]isof.se
Telefon:
070-7762241
Besöksadress:
von Kraemers allé 21, Arkivcentrum
Postadress:
Box 135
751 04 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.