Per-Arne Forsberg

Universitetsadjunktunkt vid Institutionen för teknikvetenskaper, Kvalitetsteknik

E-post:
Per-Arne.Forsberg[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 8432
Mobiltelefon:
070-1679949
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.