Christoffer Skogholt

doktorand vid Teologiska institutionen, Tros- och livsåskådningsvetenskap; Religionsfilosofi

E-post:
christoffer.skogholt[AT-tecken]teol.uu.se
Telefon:
018-471 2241
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Frågan om mänsklig samvaro i första hand bör förstås i termer av samarbete (som exempelvis Aristoteles gör) eller konkurrens (Hobbes) är en gammal diskussion i västerlandets idéhistoria. Sedan Darwin har evolutionsteorin blivit en dialogpart i denna diskussion.

Mitt projekt handlar om att analysera vad evolutionsteorin har för implikationer för vår förståelse av människans sociala och moraliska natur och i ett andra led hur vi kan integrera detta i en teologisk och filosofisk antropologi.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.