Anton Holkvik

Ekonom vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Administration och service

E-post:
anton.holkvik[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3880
Mobiltelefon:
070-1679993
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
751 21 Uppsala
Postadress:
Box 534
751 21 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.