Anette Marklund

utbildare vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

E-post:
anette.marklund[AT-tecken]nck.uu.se
Telefon:
018-611 9934
Mobiltelefon:
070-1679699
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

gästlärare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

Mobiltelefon:
070-1679699
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.