Anna Thoresson

doktorand vid Nationalekonomiska institutionen, Doktorander

E-post:
anna.thoresson[AT-tecken]nek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

doktorand

E-post:
Anna.Thoresson[AT-tecken]ifau.uu.se
Besöksadress:
Kyrkogårdsg. 6
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Anna har varit doktorand vid nationalekonomiska institutionen sedan 2016. Anna är främst intresserad av arbetsmarknadsekonomi och tillämpad mikroekonometri, med inriktning på löner och löneskillnader. Hon arbetar för närvarande med ämnen som rör lärarmobilitet samt löner och monopsonier.

Nyckelord: econometrics labor economics

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.