Anna Thoresson

Assistent med doktoranduppgifter vid Nationalekonomiska institutionen, Doktorander

E-post:
anna.thoresson[AT-tecken]nek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

doktorand vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)

E-post:
Anna.Thoresson[AT-tecken]ifau.uu.se
Telefon:
018-471 6052
Besöksadress:
Kyrkogårdsg. 6
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Anna har varit doktorand vid nationalekonomiska institutionen sedan 2016. Anna är främst intresserad av arbetsmarknadsekonomi och tillämpad mikroekonomi, med inriktning på löner och löneskillnader. Hon arbetar för närvarande med ämnen som rör lärarmobilitet, löner och monopsonier, samt löneskillnader mellan inrikes- och utrikes födda.

Du hittar Annas personliga hemsida här: https://sites.google.com/site/abthoresson

Nyckelord: econometrics labor economics

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna Thoresson