Martin Sahlén

Forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Astronomi och rymdfysik

E-post:
martin.sahlen[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Forskare vid Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)

E-post:
martin.sahlen[AT-tecken]swedishcollegium.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 2
752 38 Uppsala
Postadress:
Thunbergsvägen 2
752 38 Uppsala

Kort presentation

Docent i astronomi med inriktning mot astrofysik.

Mer information: www.msahlen.net

Nyckelord: docent bayesian inference astrophysics astronomy cosmology

Teoretiska och observationella studier av universums storskaliga struktur genom galaxhopar, tomrum, och universums första galaxer - för att förstå galaxfysik/stjärnbildning, mörk energi, mörk materia, kosmisk inflation, och återjoniseringsprocessen i det tidiga universum.

Deltagare i de vetenskapliga projekten 4MOST, Euclid, Square Kilometer Array, XMM Cluster Survey samt XXL Survey. Extern medverkande i Dark Energy Survey. Även delaktig i den vetenskapliga exploateringen av data från Hubble Space Telescope och kommande James Webb Space Telescope.

Teoretiska studier av kosmologins filosofi, såsom modellinferens, finjustering av naturkonstanter och multiversum-förklaringar.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09