Sajid Husain

Stipendiat vid Institutionen för materialvetenskap, Fasta tillståndets fysik

E-post:
sajid.husain[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3139
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Forskning

https://scholar.google.com/citations?user=Sd8NFmsAAAAJ&hl=en

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.