Yasmin Sjöholm

Kursadministratör vid Institutionen för informationsteknologi, Administrativa gruppen

E-post:
yasmin.sjoholm[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 3074
Besöksadress:
ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.