Yasmin Sjöholm

Administratör vid Institutionen för informationsteknologi, Administrativa gruppen

E-post:
yasmin.sjoholm[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 3074
Besöksadress:
Rum POL 4204 ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Administratör vid Institutionen för kemi - BMC, Administration och service

E-post:
yasmin.sjoholm[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
070-1679435
Besöksadress:
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 576
75123 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09