Bor Gregorcic

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Fysikens didaktik

E-post:
bor.gregorcic[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Fysikens didaktik

E-post:
Bor.Gregorcic[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3592072-9999414
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Bor's research interests revolve around the use of modern technology in physics instruction.

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Bor Gregorcic got his PhD in physics education from University of Ljubljana, Faculty of mathematics and physics. His advisers were Gorazd Planinsic, University of Ljubljana and Eugenia Etkina, Rutgers University. His dissertation deals with investigating interactive whiteboard use in physics instruction and developing instructional materials that take advantage of its potential for student kinesthetic engagement and collaborative inquiry.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Bor Gregorcic
Senast uppdaterad: 2021-03-09