Anni Carlsson

doktorand vid Juridiska institutionen, Doktorander

E-post:
anni.carlsson[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2617
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand i konstitutionell rätt sedan september 2016. Mitt avhandlingsprojekt handlar om yttrandefrihet på sociala medier. Jag är särskilt intresserad av yttrandefrihetsfrågor, komparativ konstitutionell rätt, kritisk teori samt samspelet mellan juridik och nya teknologier.

Juristexamen, 2014 (Uppsala universitet)

Studier i tyska (Göteborgs universitet), engelska, franska, italienska, spanska (Uppsala universitet) och psykologi (Universitat de Barcelona)

Doktorand i konstitutionell rätt, 2016-

Gästforskare, Humboldt-Universität zu Berlin (sommar 2019)

Research fellow, Weizenbaum Institute for the Networked Society, Berlin (sommar 2019)

Gästforskare, University of California, Berkeley (2017-2018)

Tingsnotarie, Uppsala tingsrätt, 2014-2016

Handläggare, Migrationsverket, Solna, 2014

Handläggare, Överförmyndarkontoret, Uppsala, 2014

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anni Carlsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09