Agne Ciuciulkaite

Doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialfysik

E-post:
agne.ciuciulkaite[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Nyckelord: magnetism magnetoplasmonics materials growth micromagnetic simulations

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Agne Ciuciulkaite
Senast uppdaterad: 2021-03-09