Kristina Boréus

professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

Besöksadress:
Gamla Torget 6
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

professor i statskunskap, ssk bostads- och urbanpolitik vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
kristina.boreus[AT-tecken]ibf.uu.se
Telefon:
018-471 6593
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag har forskat om:

  • Ideologi, politiskt språk och sambandet mellan ideologisk förändring och förändringar i språkbruket i svensk offentlig debatt.

  • Diskursiv diskriminering: diskriminering med språkliga medel.

  • Ojämlikhet mellan invandrade och infödda och mellan kvinnliga och manliga anställda i svenskt arbetsliv.

  • Högerpopulism i svenska, danska och österrikiska valrörelser och hur högerpopulism hänger samman med diskriminering.

  • Text- och diskursanalytiska metoder.

Mina kurser

Forskning

Läs mer om mitt forskningsprojekt Jämlika arbetsplatser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.