Kristina Boréus

professor i statskunskap, ssk bostads- och urbanpolitik vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
kristina.boreus[AT-tecken]ibf.uu.se
Telefon:
018-471 6593
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

Besöksadress:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag har forskat om:

  • Ideologi, politiskt språk och sambandet mellan ideologisk förändring och förändringar i språkbruket i svensk offentlig debatt.

  • Diskursiv diskriminering: diskriminering med språkliga medel.

  • Ojämlikhet mellan invandrade och infödda och mellan kvinnliga och manliga anställda i svenskt arbetsliv.

  • Högerpopulism i svenska, danska och österrikiska valrörelser och hur högerpopulism hänger samman med diskriminering.

  • Text- och diskursanalytiska metoder.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Kristina Boréus
Senast uppdaterad: 2021-03-09