Ximena Aguilar

vik. 1:e forskningsing vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Geriatrik; Molekylär geriatrik/ Rudbecklaboratoriet

E-post:
ximena.aguilar[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 5039
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.