Adrian Sangfelt

Universitetslektor vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
adrian.sangfelt[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6367
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3L, hus 16 plan 2
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning kretsar huvudsakligen kring de nordiska och övriga germanska språkens syntax, med ett speciellt fokus på syntaktisk förändring i äldre svenska. Under 2020 och 2021 bedriver jag även postdoktoral forskning om skillnader i hur grammatiska mönster realiseras i modern svenskt talspråk och skriftspråk.

Nyckelord: syntax språklig förändring språklig variation generativ grammatik komparativ syntax

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Adrian Sangfelt
Senast uppdaterad: 2021-03-09