Sofia Ludén

datorhandledare vid IT-avdelningen, Enheten för användarstöd och e-lärande; IT Servicedesk och klientstöd; Datorhandledare

E-post:
sofia.luden[AT-tecken]uadm.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Jag är en av två samordnare för de så kallade studentsupportarna (som jobbar extra) på IT servicedesk.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.