Hasan Ali

assistent med doktoranduppgifter vid Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
Hasan.Ali[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 6376
Mobiltelefon:
076-2694445
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.