Ronnie Mogensen

Forskare vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
ronnie.mogensen[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3775
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.