Pamela Tipmanoworn

hr-generalist vid Ekonomisk-historiska institutionen

E-post:
pamela.tipmanoworn[AT-tecken]ekhist.uu.se
Telefon:
018-471 6356
Mobiltelefon:
070-4250647
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

hr-generalist vid Kulturgeografiska institutionen

E-post:
Pamela.Tipmanoworn[AT-tecken]kultgeog.uu.se
Telefon:
018-471 6356
Mobiltelefon:
070-4250647
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.