Lovisa Andén

Forskare vid Filosofiska institutionen, Teoretisk filosofi; Anknutna

E-post:
lovisa.anden[AT-tecken]filosofi.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 627
751 26 UPPSALA

Jag disputerade vid Uppsala Universitet/Södertörns Högskola på en avhandling om Maurice Merleau-Pontys filosofi. I avhandlingen undersöker jag förhållandet mellan litteratur, språk och erfarenhet i Merleau-Pontys läsning av Proust, Valéry och Stendhal. Avhandlingen bygger framför allt på opublicerade föreläsningsanteckningar från Collège de France 1953-1954.

Jag var gästdoktorand vid Archives Husserl vid École Normale Supérieur våren 2012, då jag även hade tillgång till Merleau-Ponty-arkiven vid Bibliothèque Nationale och påbörjade transkriptioner av det opublicerade materialet. Tillsammans med Emmanuel de Saint Aubert och Franck Robert har jag transkiberat och redigerat kursen Sur le problème de la parole för en publikation vid MetisPresses (februari 2020).

För närvarande arbetar jag med ett postdoktoralt forskningsprojekt vid Södertörns Högskola, finansierat av Östersjöstiftelsen. I projektet undersöker jag memoarer från Gulag-arkipelagen skrivna av västerländska återvändare. Projektet fokuserar på frågor om sanningsanspråk i förhållande till subjektiv erfarenhet: vilka verklighetsanspråk kan vi göra med en litterär skildring? Vad innebär det att tala om sanning i förhållande till en berättelse som bygger på en enskild, subjektiv erfarenhet? Projektet syftar till att undersöka memoarerna i deras dubbla roll av litterära skildringar och vittnesmål om en historisk verklighet.

Publications

I. Peer-reviewed original articles

2019. Andén, Lovisa. Literature and the Expressions of Being in Merleau-Ponty’s Unpublished Course Notes. Journal of the British Society for Phenomenology, 50: 3, pp. 208-219.

2018. Andén, Lovisa. Language and Tradition in Merleau-Ponty’s Reading of Husserl and Saussure. Studia Phaenomenologica, vol. XVIII, pp. 183-205.

II. Monographs

2017. Andén, Lovisa. Diss., Litteratur och erfarenhet i Merleau-Pontys läsning av Proust, Valéry och Stendhal (Literature and Experience in Merleau-Ponty’s Reading of Proust, Valéry and Stendhal). Uppsala: Departement of Philosophy, Uppsala University.

III. Books And Book Chapters

February 2020. Merleau-Ponty, Maurice. Le problème de la parole: cours au Collège de France: notes 1953-1954, ed. Lovisa Andén, Emmanuel de Saint Aubert and Franck Robert. Genève: MētisPresses.

February 2020. Andén, Lovisa. Avant-propos: Pour une phénoménologie du langage : le primat ontologique de la parole. In Maurice Merleau-Ponty. Le problème de la parole: cours au Collège de France: notes 1953-1954, ed. Lovisa Andén, Emmanuel de Saint Aubert and Franck Robert. Genève: MētisPresses.

IV. Other

2019. Lovisa Andén and Franck Robert. Présentation. Le problème de la parole, extrait de la leçon du 25 février 1954. Proust et la littérature. In Chiasmi International, vol. 21: Merleau-Ponty, la littérature et le langage littéraire, pp. 25-28. DOI: 10.5840/chiasmi2019214

2019. Lovisa Andén and Franck Robert. Introduction: The Problem of Speech. Excerpt from the February 25th Lecture. Proust and Literature, translated by Rajiv Kaushik in Chiasmi International, vol. 21: Merleau-Ponty, la littérature et le langage littéraire, pp. 29-32. DOI: 10.5840/chiasmi2019215

2019. Lovisa Andén and Franck Robert. Introduzione: Le problème de la parole, estratto della lezione del 25 febbraio 1954. Proust e la letteratura, translated by Claudio Rozzoni in Chiasmi International, vol. 21: Merleau-Ponty, la littérature et le langage littéraire, pp. 33-36. DOI: 10.5840/chiasmi2019216

2019. Maurice Merleau-Ponty. Extrait. Proust. Une théorie, – et une pratique concordante, – du langage, ed. Lovisa Andén and Franck Robert. In Chiasmi International, vol. 21: Merleau-Ponty, la littérature et le langage littéraire, pp. 37-43. DOI: 10.5840/chiasmi2019217

2019. Maurice Merleau-Ponty. Excerpt. Proust. A Theory, – and a Concordant Practice, – of Language, ed. Lovisa Andén and Franck Robert, translated by Rajiv Kaushik in Chiasmi International, vol. 21: Merleau-Ponty, la littérature et le langage littéraire, pp. 45-51. DOI: 10.5840/chiasmi2019218

2019. Maurice Merleau-Ponty. Estratto. Proust. Una teoria, – e una pratica concordante, – del linguaggio, ed. Lovisa Andén and Franck Robert, translated by Claudio Rozzoni in Chiasmi International, vol. 21: Merleau-Ponty, la littérature et le langage littéraire, pp. 53-59. DOI: 10.5840/chiasmi2019219

V. Reviews

2012. Andén, Lovisa. Review of Maurice Merleau-Ponty’s Le monde sensible et le monde de l’expression. In The Journal of the British Society for Phenomenology. Vol. 43, No. 3, pp. 341-346. Manchester: Haigh & Hochland.

VI. Popular Science

2018. Andén, Lovisa. Litteratur och erfarenhet i Merleau-Pontys filosofi. In Salongen, 5th May, (http://www.salongen.no/?p=14619).

2015. Andén, Lovisa. Litteraturen som nyckeln till frihet. In Svenska Dagbladet, Under strecket, 3rd January, (https://www.svd.se/litteraturen-som-nyckeln-till-frihet).

2014. Andén, Lovisa. Människans revolt och historiens revolutioner. In Dixikon, essä, 2nd February, (https://www.dixikon.se/manniskans-revolt-och-historiens-revolutioner/).

2011. Andén, Lovisa. En oavslutad filosofi; Merleau-Ponty efter 50 år. In Dixikon, essä, 3rd November (https://www.dixikon.se/filosofi-merleau-ponty/).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lovisa Andén
Senast uppdaterad: 2021-03-09