Lovisa Andén

forskare vid Filosofiska institutionen, Teoretisk filosofi; Anknutna

E-post:
lovisa.anden[AT-tecken]filosofi.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 627
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Jag har skrivit en avhandling om litteratur och språk hos den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty, som jag försvarade i oktober 2017. Avhandlingen undersöker hur litteraturen låter Merleau-Ponty tänka sambandet mellan sinnlig och språklig värld. Jag fokuserar framför allt på Merleau-Pontys läsning av Valéry, Proust och Stendhal, som den formuleras i opublicerade kursanteckningar från Merleau-Pontys tid vid Collège de France 1953-54.

Jag har varit gästdoktorand vid Archives Husserl vid Ecole Normale Supérieur våren 2012, då jag även hade tillgång till Merleau-Ponty arkiven vid Bibliothèque Nationale och med en utgåva av en kurs Merleau-Ponty höll vid Collège de France 1954, Le problème de la parole.

Publikationer

  • Litteratur och erfarenhet i Merleau-Pontys läsning av Proust, Valéry och Stendhal, avhandling, Department of Philosophy, Uppsala University, 2017

  • Le problème de la parole, Merleau-Pontys kursanteckningar från 1953-54, under publikation tillsammans med Emmanuel de Saint Aubert och Franck Robert (MetisPresses, kommande)

  • Review av Maurice Merleau-Ponty’s Le monde sensible et le monde de l’expression (Genève: MetisPresses, 2011) i The Journal of the British Society for Phenomenology (volym 43, nummer 3, oktober 2012)

  • "Litteraturen som nyckeln till frihet”, Svenska Dagbladet, Under strecket, 3/1 2015

  • ”Människans revolt och historiens revolutioner”, Dixikon, essä 2/2 2014

  • En oavslutad filosofi; Merleau-Ponty efter 50 år”, Dixikon, essä 3/11 2011

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.